Nyhetsbrev oktober 2020

I dette nyhetsbrevet ønsker vi velkommen 19 nye faste givere! Det er vi utrolig takknemlige for, og sammen med alle dere som har vært med over lengre tid nærmer vi oss 200 partnere.

Dette nyhetsbrevet kommer fra et annet program enn før (Cornerstone), og vi gleder oss over nye muligheter til å være i dialog med dere. Å være en Glocal Partner skal bety jevnlig inspirasjon & informasjon om det som foregår i India - og mulighet å få svar på spørsmål eller engasjere seg enda mer. Vi anbefaler sterkt å følge Glocal på facebook og instagram(glocal__) for å se og høre fra oss. Lørdag 24.okt kl 1200-1300 er det digital basar - livestream fra Forum. Bli med, og spre ordet :)

Oppdatering fra Glocal

Det er nesten 6 måneder siden kirkene i India ble nedstengt og vi har også måttet bruke Zoom og YouTube. Ikke alle troende har smarttelefoner, og problemene med nettverks- og internett er også krevende. Pastorer og ledere bruker da ulike innfallsvinkler som familiebesøk, rådgivning og fellesskap via telefon, små sammenkomster og sosiale medier. Men, nå fra 5.oktober kan 100 personer samles på ett sted under strenge retningslinjer. Dette gleder vi oss over!

Etter denne krisen sliter mange mennesker med inntektene. Kirken tar fortsatt vare på de familiene og hjelper dem med rasjonering. Vi ber om å overvinne denne situasjonen snarest, slik at alt tjenestearbeidet kan gå greit og at det blir enklere å møte behovene. Vi har distribuert tusenvis med matrasjoner, masker, hånddesinfeksjonsmidler, hansker, kluter og sko for å hjelpe folk i nød, og de trengende familiene.

Deltakere ved symaskinsentrene og de ansatte hjalp til med å sy masker. Håndsanitetsutstyr ble kjøpt og distribuert i Uttar Pradesh, Bihar og Delhi. Dette har blitt lagt merke til av lokale myndigheter, og de har satt pris på vårt arbeid i denne avgjørende tiden. Vi har blitt velsignet tilbake ved å hjelpe disse trengende folk i en så dårlig tid.

Historie fra India

Ved Guds nåde, har alle studentene ved bibelskolen hatt et godt år trass alle komplikasjonene. Alle bibelskolestudentene besto sin tentamen i juni 2020, og deretter ble alle sendt til hjembyene sine for oppsøkende feltarbeid. Men det var svært vanskelig å sende dem tilbake til hjembyen med tog, men ved Guds nåde kom alle studentene trygt hjem. Etterhvert som smittetallene steg dag for dag, var det betryggende å få sende alle hjem, slik at de kan bo hos familien og drive oppsøkende arbeid.

I september kommer alle studentene til bibelskolen i Varanasi. Studentene har gjort godt arbeid på feltet, og delt evangeliet. I den neste perioden er det ny bibel- og lederundervisning som står for tur, før en ny praksisperiode i november. Siden dette skoleåret har blitt preget av covid-19 vil årskurset strekke seg til omlag mars 2021.

Bønne-emner

Vær med å be for:

·         Be om god helse og Guds beskyttelse for arbeidere og studenter

·         Be for alle kirkene og de troende for deres behov og beskyttelse

·         Be om vekkelse i India og en stor innhøsting i de kommende tiden

·         Be om økonomiske vekst i India slik at mennesker kan klare seg

·         Be om beskyttelse fra naturkatastrofer