Nyhetsbrev mai 2021

Jesus sier i Matteus 5:13: «Dere er jordens salt!» Å være en kristen handler altså om å være med å skape smak i den verden vi lever i. Glocals hensikt og drøm er å skape muligheter et bedre liv, og formidle gode nyheter om evig liv gjennom troen på Jesus.

AVGANGSFEST

For 2 uker siden var detavgangsfest for 2020-kullet på bibelskolen med 30 studenter som fullførte sin trening. Det har vært et svært annerledes og krevende år for dem, men de er nå klare for å gå sammen i team og med god oppfølging for å plante nye menigheter på nye steder.  

DÅP

Av nyhetsbildet her hjemme forstår vi at korona-pandemien herjer voldsomt i India. Denne vinteren og våren har det vært lange perioder med ekstreme smittetall og lockdown i flere stater. Det betyr gudstjenester på zoom også for våre venner, men på ingen måte fullstendig stillstand i arbeidet.

Tidlig april var det dåp i flerstedsmenigheten i Delhi. 35 mennesker lot seg døpe på sin egen tro og bekjennelse, og jubelen var stor hos de som var samlet for å feire. Å dele evangeliet med ord og med godhet er viktig for oss. Selv når vi ikke kan samle mange mennesker, er det likevel mange som kommer til tro på Jesus. Så selv i vinter månedene har 189 mennesker tatt imot Jesus, og 5 nye husfellesskap har blitt startet.  

 

NYHET

Jeg vil dele en spennende nyhet med dere i dag som gjør det mulig for Glocal å nå enda lengre i årene som kommer. Det siste året har vi gått sammen med en britisk misjonsorganisasjon som også har et hjerte for India. Deres fokuser å støtte evangelister og menighetsplantere på veien til selvstendig tjeneste. Det betyr faktisk at de 30 studentene fra avgangsfesten vi så i sted nå skal få den rent økonomiske støtten fra vår nye partner.

Hva betyr dette helt konkret? Jo, vi har støttet med 8000 kroner gjennom året som har gått for å utruste 30 unge menn og kvinner gjennom undervisning og trening. Nå overtar våre nye venner stafettpinnen etter bibelskole-året og støtter med 35 000 kroner over de neste 6 årene. Det er en forpliktelse på 1 million kroner over de neste årene.

Men de gode nyhetene stopper ikke der. For dem er 30 studenter bare en god begynnelse. Neste år vil de støtte enda flere. Det betyr: Nå får vi muligheten til å øke antall studenter på den ettårige bibelskolen, uten at vi får mange år etterpå med økonomisk støtte. I dag er det 171 fulltids arbeidere i Glocal. Tenk om vi neste år kan trene 60 istedenfor de vante 30 som vi har maktet til nå. Et løft fra oss over 12 måneder, skaper langvarige ringvirkninger for evangeliet.

Så bli med meg på dette drømmescenarioet; hva om vi ikke bare tar inn 30 studenter på bibelskolen i 2022, men klarer å doble til 60? På kort sikt er det et løft fra 250 000 kroner til 500 000 kroner for Glocal, men på lang sikt er det et løft fra 1 million til 2 millioner kroner i ekstern støtte. Det er et stort tall,men det er også en stor mulighet.

Derfor vil jeg i dag frimodig invitere degtil å være med å gi til Glocal. Den gaven du gir når så utrolig langt, ikke bare geografisk, men også i hvilke muligheter den er med å skape. Tusen takk for din gave!