Bedre liv
evig liv

Hva er glocal?

Gjøre globalt det vi har gjort lokalt

Glocal er menigheten Salt sitt misjonsarbeid, nå sammen med menighetspartnere i hele Norge. Navnet uttrykker vår overgivelse til være engasjert globalt slik vi er lokalt.
Siden starten har misjon vært en del av hjerteslaget til Salt, og vi har ett tydelig mål for øyet; å hjelpe mennesker til et bedre liv og evig liv gjennom forkynnelse av evangeliet, humanitære prosjekter, og planting av nye menigheter.

Hjerte for India

Nylig har vi startet samarbeid med en britisk misjonsorganisasjon som også har et hjerte for India. Deres fokus er å støtte pastorer på veien til selvstendig tjeneste.  

Dette betyr at Glocal fortsette å bære ansvaret for drift av bibel- og ledertreningsskolen. Ett år for én student koster om lag 8000 NOK. Deretter overtar vår nye partnere stafettpinnen og støtter med til sammen 35 000 NOK over de neste 6 årene. Dette betyr en stor kraft inn i arbeidet!

Dermed får vi også muligheten til å øke antall studenter på bibel- og ledertreningsskolen, uten mange år etterpå med økonomisk støtte. I dag er det 220 fulltids arbeidere i Glocal. Tenk om vi i årene som kommer kan trene 60 istedenfor de vante 30 som vi har maktet til nå.

Helt konkret: For 2024 er det et løft fra 250 000 kroner til 500 000 kroner for Glocal, men på lengre sikt er det et løft fra 1 til 2 millioner NOK i ekstern støtte.

Dette er store tall, men en enda større mulighet. Vil du være med å gi til Glocal? Den gaven du gir når så utrolig langt, ikke bare geografisk, men også i hvilke muligheter den er med å skape. Tusen takk for din gave!

Gi en gave

Om Glocal

«Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har Salt som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.»


— Øystein Gjerme, pastor Salt

247

fulltidsarbeidere i Delhi og nord-øst i India

16000

mennesker kommet til tro på Jesus

392

store og små menighetsfellesskap

Dette gjør vi

Vi har erfart kraften i å trene unge mennesker til å starte menigheter som berører lokalsamfunn med evangeliet. Hånd i hånd med dette går ønsket om å se Guds rike komme gjennom samfunnsforvandlende tiltak som yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp.

1

Trening

Vi trener menighetsplantere og lokale evangelister gjennom en ettårig bibelskole.

2

Utrusting

Vi utruster neste generasjon troende gjennom søndagsskole, ungdomsprogrammer og sosiale aktiviteter for barn og unge

3

Undervisning

Vi driver uformell grunnskoleundervisning på landsbyskoler for barn som faller utenfor

4

Helsehjelp

Vi gir tilbud om helsehjelp i landsbyene gjennom prosjekt «Health camps»

5

Planting

Vi planter og utvikler menigheter og husfellesskap

6

Utdanning

Vi driver yrkesfaglig utdanning, spesielt for jenter, gjennom datatreningssenter og symaskinskole for å gi en ny generasjon mulighet til å bygge seg en ny framtid

Bli partner

Partner

 • Fast beløp månedlig støtte: 100 // 200 // 500 kr
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
Sign up skjema

Menighetspartner

 • 25 000 // 50 000 // 100 000 eller mer i fast årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for presentasjon i gudstjenester
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
 • Deltakelse i årlig Glocal giverkampanje hver desember
 • Årlig besøk fra Glocal
Kontakt oss

Bedriftspartner

 • Valgfritt beløp i årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for intern kommunikasjon og presentasjoner
 • Mulighet til deltakelse i årlig Glocal juleinnsamling
 • Årlig besøk fra leder i Glocal
Kontakt oss

Gi en engangsgave

Kontonummer

2801.45.60329

Vipps

124705

Videoer

India

Nærmere 300 millioner

lever under fattigdomsgrensen

Mindre enn 1%

av befolkningen kaller seg kristne

India er verdens nest mest befolkede land med om lag 1,25 milliarder innbyggere. I følge internasjonale organisasjoner lever nærmere 300 millioner av disse under fattigdomsgrensen. Det er derfor få land i verden hvor behovet for ulike typer bistand er mer utstrakt enn i India.

Glocal sitt arbeid har utspring i byen Karwi, nord-øst i India. Karwi ligger i delstaten Uttar Pradesh, som er Indias mest befolkede delstat med sine 203 millioner innbyggere.

Som i resten av landet er hinduismen den klart største religionen i Uttar Pradesh. Om lag 80% av befolkningen i delstaten er hinduer, mens mindre enn 1% av befolkningen kaller seg for kristne. Klimaet for de kristne i denne regionen er meget utfordrende, og kanskje spesielt etter at India fikk en hindu-fundamentalistisk regjering i mai 2014.

Gladwin Masih
Gladwin Masih er pastor og operativ leder for Glocals arbeid i India. Han har 30 års erfaring med menighetsplanting, evangelisering og ledertrening. Sammen med et team av solide ledere har han tilsyn med arbeidet i India.

Thailand

200 mennesker

på gudstjenester i Bangkok

20% vekst

i antall som vil ta imot Jesus og bli døpt

Eva og Håkon Aasebø med sine tre barn bor i Bangkok, Thailand. Sammen med pastorene Daniel og Paulina Brolin er de med å bygger den voksende kirken Life Center Church. Eva og Håkon bidrar med ledertrening, teambygging og med å etablere nye strukturer i menigheten. Eva leder også barnekirken og Håkon fengselsbesøkstjenesten.

Hovedoppgaven fremover blir å utvikle trening av nye ledere og kirkeplantere med mål om å etablere gudstjenester på flere steder i Bangkok og nye kirker i Thailand og Sørøst-Asia. Life Church består i dag av ca 200 mennesker som møtes til gudstjeneste på to steder i Bangkok. Vi har sett en 20% vekst siste året med folk som vil ta imot Jesus og folk som vil bli døpt.

I tillegg finnes en gruppe i Siem Reap, Kambodsja som etter hvert vil bli etablert som en egen kirke.

Om pionérmenigheten Salt

Øystein og Gina Gjerme er hovedpastorer i Salt. Menigheten ble plantet i 2004, og siden begynnelsen har hjertet og visjonen til Salt vært å nå vanlige mennesker med evangeliet om Jesus. I dag samles omkring 1200 mennesker til gudstjenester i Bergen og omegn, Skien og Trondheim, og i årene fremover ønsker vi å bety enda mer for enda flere.

Lær mer om salt på salt.co