Bedre liv
evig liv

Bedre liv & evig liv

Bli partnerGi en gave

Hva er glocal?

Gjøre globalt det vi har gjort lokalt

Glocal er Salt sitt misjonsarbeid, nå sammen med menighetspartnere i hele Norge. Navnet uttrykker vår overgivelse til å gjøre det samme globalt som vi gjør lokalt. Helt siden starten har misjon vært en del av hjerteslaget til menigheten, og vi har ett tydelig mål for øyet; å kunne gi mennesker et bedre liv og evig liv gjennom forkynnelse av evangeliet, humanitære prosjekter, og planting av nye menigheter.

Julegaven 2020

Hjerteslaget i Glocal er å skape muligheter for et bedre liv, og formidle budskapet om evig liv. Selv om mye har vært vanskelig å få til i 2020, har vi gjort alt vi kan gjennom året som har gått.Gaven som ble gitt i fjor jul har bidratt til at vi i år har fått hjelpe 20 ungdommer med grundig kursing i bruk av datamaskin, 30 jenter har fullført et årskurs på Glocal sitt symaskin-senter og 80 muslimske jenter har fått hjelp til grunnleggende utdanning. Nå løfter vi blikket fremover mot 2021, og vi vil gjøre enda mer for neste generasjon.

 • Vi drømmer om sunne menigheter i nord-øst India som bryr seg om mennesker og nabolag.
 • Vi drømmer om diakonale tiltak som løfter barn og unge til fellesskap og større muligheter.
 • Vi drømmer om; mer!

Du er varmt velkommen til å være med å gi en gave fra der du er. Tusen takk!

Gi en gave

Om Glocal

«Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har Salt som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.»


— Øystein Gjerme, pastor Salt

177

fulltidsarbeidere i Delhi og nord-øst i India

12000

mennesker samles jevnlig til gudstjeneste

300

store og små menighetsfellesskap

Dette gjør vi

Vi har erfart kraften i å trene unge mennesker til å starte menigheter som berører lokalsamfunn med evangeliet. Hånd i hånd med dette går ønsket om å se Guds rike komme gjennom samfunnsforvandlende tiltak som yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp.

1

Trening

Vi trener menighetsplantere og lokale evangelister gjennom en ettårig bibelskole.

2

Utrusting

Vi utruster neste generasjon troende gjennom søndagsskole, ungdomsprogrammer og sosiale aktiviteter for barn og unge

3

Undervisning

Vi driver uformell grunnskoleundervisning på landsbyskoler for barn som faller utenfor

4

Helsehjelp

Vi gir tilbud om helsehjelp i landsbyene gjennom prosjekt «Health camps»

5

Planting

Vi planter og utvikler menigheter og husfellesskap

6

Utdanning

Vi driver yrkesfaglig utdanning, spesielt for jenter, gjennom datatreningssenter og symaskinskole for å gi en ny generasjon mulighet til å bygge seg en ny framtid

Bli partner

Partner

 • Fast beløp månedlig støtte: 100 // 200 // 500 kr
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
Kontakt oss

Menighetspartner

 • 25 000 // 50 000 // 100 000 eller mer i fast årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for presentasjon i gudstjenester
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
 • Deltakelse i årlig Glocal giverkampanje hver desember
 • Årlig besøk fra Glocal
Kontakt oss

Bedriftspartner

 • Valgfritt beløp i årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for intern kommunikasjon og presentasjoner
 • Mulighet til deltakelse i årlig Glocal juleinnsamling
 • Årlig besøk fra leder i Glocal
Kontakt oss

Gi en gave

Kontonummer

2801.45.60329

Vipps

124705

Videoer

India

Nærmere 300 millioner

lever under fattigdomsgrensen

Mindre enn 1%

av befolkningen kaller seg kristne

India er verdens nest mest befolkede land med om lag 1,25 milliarder innbyggere. I følge internasjonale organisasjoner lever nærmere 300 millioner av disse under fattigdomsgrensen. Det er derfor få land i verden hvor behovet for ulike typer bistand er mer utstrakt enn i India.

Glocal sitt arbeid har utspring i byen Karwi, nord-øst i India. Karwi ligger i delstaten Uttar Pradesh, som er Indias mest befolkede delstat med sine 203 millioner innbyggere.

Som i resten av landet er hinduismen den klart største religionen i Uttar Pradesh. Om lag 80% av befolkningen i delstaten er hinduer, mens mindre enn 1% av befolkningen kaller seg for kristne. Klimaet for de kristne i denne regionen er meget utfordrende, og kanskje spesielt etter at India fikk en hindu-fundamentalistisk regjering i mai 2014.

Gladwin Masih
Gladwin Masih er pastor og operativ leder for Glocals arbeid i India. Han har 30 års erfaring med menighetsplanting, evangelisering og ledertrening. Sammen med et team av solide ledere har han tilsyn med arbeidet i India.

Thailand

200 mennesker

på gudstjenester i Bangkok

20% vekst

i antall som vil ta imot Jesus og bli døpt

Eva og Håkon Aasebø med sine tre barn bor i Bangkok, Thailand. Sammen med pastorene Daniel og Paulina Brolin er de med å bygger den voksende kirken Life Center Church. Eva og Håkon bidrar med ledertrening, teambygging og med å etablere nye strukturer i menigheten. Eva leder også barnekirken og Håkon fengselsbesøkstjenesten.

Hovedoppgaven fremover blir å utvikle trening av nye ledere og kirkeplantere med mål om å etablere gudstjenester på flere steder i Bangkok og nye kirker i Thailand og Sørøst-Asia. Life Church består i dag av ca 200 mennesker som møtes til gudstjeneste på to steder i Bangkok. Vi har sett en 20% vekst siste året med folk som vil ta imot Jesus og folk som vil bli døpt.

I tillegg finnes en gruppe i Siem Reap, Kambodsja som etter hvert vil bli etablert som en egen kirke.

Om pionérmenigheten Salt

Øystein og Gina Gjerme er hovedpastorer i Salt. Menigheten ble plantet i 2004, og siden begynnelsen har hjertet og visjonen til Salt vært å nå vanlige mennesker med evangeliet om Jesus. I dag samles omkring 1200 mennesker til gudstjenester i Bergen og omegn, Skien og Trondheim, og i årene fremover ønsker vi å bety enda mer for enda flere.

Lær mer om salt på salt.co