Nyhetsbrev september 2021

I september kom nyhetene om at indiske myndigheter endelig åpner opp for fysiske gudstjenester! Siden april/mai har det vært så godt som full nedstengning i store deler av India, og våre venner har kun hatt mulighet til mindre samlinger og online gudstjenester. Ja du hørte rett, de har også levd zoom-livet ;). Da jeg snakket med Gladwin og Bhaskar, våre to feltledere, på tirsdag kunne de fortelle om gudstjenester med 100+ personer både i Delhi og i Varanasi-området. Vi gleder oss med de, og ser frem til alt det gode som nå kan skje fremover.

I dette nyhetsbrevet fokuserer vi på sommeren 2021, og noen innblikk i hvordan arbeidet går på tross av omstendighetene. Vi anbefaler også å følge Glocal på facebook og instagram (glocal__) for å se og høre mer av det som skjer!

NØDHJELP

Under koronarkrisen har Glocal tatt nye steg i å være en aktør som bringer hjelp til mennesker i nød. Gladwin har personlig gått foran i dette arbeidet, og tatt med både bibelskole-studenter, pastorer og andre frivillige. Symaskinsentrene har lagt om innsatsen og sydd flere tusen munnbind av god kvalitet, vi har delt ut store mengder antibac, og poser med næringsrik mat har blitt delt ut i ulike lokalsamfunn. I sommer kom det inn omlag 35 000 ekstra kroner til dette, og vi fortsetter innsatsen for å hjelpe de som har det ekstra vanskelig.

BIBELSKOLEN

I april fullførte 30 elever sin trening på bibelskolen. På grunn av omstendighetene ble det et 15 måneder langt løp for dem, men vi er trygge på at de også har mottatt undervisning og utrustning som gjør dem klare for det som ligger foran. Denne sommeren har de da blitt sendt til ulike steder i nord-øst India, både tilbake dit de bodde før, men også til nye steder. Sammen med arbeidere og feltledere går de nå i gang med tjenesten som evangelister og menighetsplantere. Vær med i bønn for de!

I juni startet det nye kullet på bibelskolen opp, da med online-undervisning. Nå satser vi på å gjøre et løft, så over 50 elever er tatt inn på skolen. Når det igjen blir mulig å samles fysisk vil årets kull deles opp slik at det blir 30 elever i Varanasi og 20 elever i Mohania (2 timer utenfor byen). Samarbeidet med organisasjonen "500k churches" (les mer på www.glocal.no) gjør det mulig for oss å trene enda flere, da de overtar støtten etter graduasjon.

MISJONSARBEIDET

Gjennom sommeren har altså korona-krisen vært høyst reell og svært krevende i India. Vi har hørt rapporter om høye dødstall, men midt i dette er vi takknemlige for at ingen av våre medarbeidere har gått bort. Over flere uker har de hatt 24/7 bønn for menighetene og for landet, og ved Guds nåde er alle medarbeidere bevart.

Selv om gudstjenester og store samlinger ikke har vært mulig, har både godhetsarbeid og evangelisering pågått. I sommer har totalt 392 mennesker kommet til tro på Jesus, og småfellesskap har blitt etablert på 23 nye steder. I år er det 10 år siden vi startet dette arbeidet, og med sommeren bak oss er det faktisk nå slik at vi har forkynt evangeliet i over 1000 byer og landsbyer! Til fots, på sykkel og motorsykkel har arbeiderne reist fra sted til sted for å dele evangeliet, og rekkevidden er enorm. Så tross omstendigheter vokser arbeidet, og totalt er det nå 13 100 troende i 361 menighetsfellesskap.

Vær med å be om:

  • Åpne dører for evangeliet, i ord og handling
  • Kullet på bibelskolen som klargjør seg til fulltidstjeneste
  • Økonomisk vekst og klokt lederskap for indiske myndigheter