Unådd-konferansen

Rekordmangemisjonsorganisasjoner - hele 30 - står som arrangører av Unåddkonferansen M28 når det nest siste helg i oktober inviteres til storsamling i Bergen. Dette haraldri skjedd før i Norge! Måleter å løfte fokuset på alle de folkegrupper som ikke har hørt evangeliet.

Misjons-Norgesamler seg om unådde folkegrupper

-Etter en vellykket start de to forgående år, blir det ioktober arrangert en enda større Unåddkonferanse. Konferansekoordinator GlennTønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering er begeistret for at etsamlet misjons-Norge nå står sammen om en slik mobilisering for verdens unådde.

Historisk og globalthar Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon i forhold tilfolketall.  Misjonsstasjoner, sykehus,kampanjer og støtte til lokale prosjekt har ført til store vekkelser blantflere folkegrupper.  Mye er oppnådd, menmye upløyd mark gjenstår. Fremdeles finnes det over 7000 unådde folkegruppermed under 2 prosent kristne.

  -Vi har fått veldiggode tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse. Det at de fleste norskeorganisasjoner med fokus på unådde nå står sammen er både historisk ogprofetisk. Vi går inn i en tid med stor betydning av å stå unisont sammen somkristne og som kristne organisasjoner, kirker og menigheter sier Tønnessen påvegne av arrangementskomiteen.

Blant 14 nye arrangører i år finnes et stort spekter avnorske misjonsorganisasjoner, blant annet NMS, NLM, IMF, Pinsemisjonen,Misjonskirken Norge, Baptistsamfunnet og Åpne Dører.

En av disse er NMS. Forgeneralsekretær Helge Gaard er konferansens tema «midt i blinken» siden NMS har hatt unådde folkegrupper i fokus siden 1842med et globalt fokus på å bygge levende kirker.

  -Det er fantastiskat vi er så mange misjonsinteresserte som på tvers av organisasjoner ogkirkesamfunn kan stå sammen og inspirere hverandre gjennom M28 for å nå unåddefolkegrupper med det gode budskap om Jesus.

Misjonsleder Per Ove Berg fra Credokirken tilføyer at konferansenåpner for nye spennende samarbeid som på tvers av organisasjoner ikke har værtsett på misjonsfronten i Norge tidligere:

  -Dette er en historisk mulighet til at kristne i Norge kanmobilisere og samarbeide for å bidra til at alle unådde folkegrupper kan nåsmed evangeliet i vår generasjon.  

Hovedtalere på den to dager lange konferansen er RitaEl-Mounayer fra den kristne TV-kanalen SAT-7, som kringkaster bl.a. iMidtøsten og Nord-Afrika, Daniel Pham som er feltleder for Troens Bevis og nasjonal kirkelederi Vietnam samt MarthaMcComb fra Ungdom i Oppdrag.

 

Nytt av året er de mange workshops og nettverkssamlinger. ErikJensen fra AsiaLink, som har hatt hovedansvaret for planlegging av dissesamlingene, ser frem til et utvidet tilbud under konferansen:

 

  -Alle workshops vil haulike fokus på unådde folkegrupper. I nettverkssamlingene ønsker vi at de somhar liknende arbeid skal kunne utveksle tanker og ideer.

 

  -Som arrangører avM28 er vi glade for å se hvordan fokuset på unådde folkegrupper skaperfellesskap på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser. Vi kan lære avhverandre og vi kan inspirere hverandre. Vi tror Gud kaller norske kristne tilå bidra så evangeliet blir kjent blant alle folkegrupper, og vi ønsker å ståsammen i oppdraget inntil Jesus kommer tilbake, avslutter Glenn Tønnessen påvegne av arrangørkomiteen.

Konferansen har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen iMatteus 28 og arrangeres i år 22-23 oktober. For mer info: unåddkonferansen.no

Arrangørlisten: IBRA Media Norge, Troens Bevis,AsiaLink, Credokirken Bergen, Tent, Israelmisjonen, BlitzPartner, Gå Ut Misjon,Salt & Glocal, IMI-kirken, Wycliffe, Frontiers, Frikirken, Norme, Uio,Normisjon, Åpne Dører, Evangelisk Orientmisjon, NLM, Norea Mediemisjon,Pinsemisjonen, DFEF, IMF, NMS, Misjonskirken Norge, Foursquare Norge, ShareMission Network, Det norske Baptistsamfunn, Kristent Fellesskap ogBibelmisjonen Sporos.